SKIN COACH – ESTÈTICA CIENTÍFICA

A partir d’una analítica de la pell t’assessorem amb totes les claus per ENTENDRE LA TEVA PELL en funció de les seves necessitats i establim un pla de tractaments facials i/o corporals juntament, amb el tractament domiciliari a seguir. La dimensió d’estètica científica s’inicia en el moment de seleccionar les fòrmules cosmecèutiques Lamdors Global System en funció de l’ACCIÓ dels seus components, la REACCIÓ en els diferents biotips cutanis i les CARACTERÍSTIQUES DE CADA PELL.

PLA DE BELLESA

  • Tractaments facials i corporals PERSONALITZATS a nivell professional i domiciliari partint d’una analítica i diagnòstic que determina les necessitats pròpies de cada teixit cutani.
  • Fórmules cosmecèutiques Lamdors Global System amb ALTA CONCENTRACIÓ de principis actius, SENSE COLORANTS NI PERFUMS, ben prescrit i aplicat per professional qualificat.
  • Protocols de tractaments facials i corporals que aporten la MÀXIMA GARANTIA de qualitat, resultats i seguretat evitant recursos i tecnologies invasives.
  • MÀXIMS RESULTATS segons els objectius establerts.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE: Lamdors Global System

 

SKIN COACH – ESTÉTICA CIENTÍFICA

A partir de una analítica de la piel te asesoramos con todas las claves para ENTENDER TU PIEL en función de sus necesidades y establecemos un plan de tratamientos faciales y/o corporales junto con el tratamiento domiciliario a seguir. La dimensión científica se inicia en el momento de selecciónar las fórmulas cosmecéuticas Lamdors Global System en función de la ACCIÓN de sus componentes, la REACCIÓN en los diferentes biotipos cutáneos y las CARACTERÍSTICAS DE CADA PIEL.

PLAN DE BELLEZA

  • Tratamientos faciales y corporales PERSONALIZADOS a nivel profesional y domiciliario partiendo de una analítica y diagnóstico que determina las necesidades propias de cada tejido cutáneo.
  • Fórmulas cosmecéuticas Lamdors Global System con ALTA CONCENTRACIÓN de principios activos, SIN COLORANTES NI PERFUMES, bien prescrito y aplicado por profesional cualificado
  • Protocolos de tratamientos faciales y corporales que aportan la MÁXIMA GARANTIA de calidad, resultados y seguridad evitando recursos y tecnologías invasivas.
  • MÁXIMOS RESULTADOS segun los objetivos establecidos.